Beleidsplan Goede Doelen Week Geffen

Inleiding

Stichting Goede Doelen Week Geffen wil zich graag optimaal inzetten om gelden in te zamelen voor de goede doelen die bij haar zijn aangesloten. Het bestuur wil met dit beleidsplan duidelijk maken hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregel het wil nemen om de doelstelling van de stichting kracht bij te zetten.

 

Aan de goede doelen week mogen deelnemen; Landelijke instellingen, verenigingen of stichtingen met een CBF keurmerk, die per fonds: één coördinator en minimaal 1 collectant afkomstig uit de gemeente Geffen aanleveren.

 

Achtergrond

De Stichting Goede Doelen Week Geffen is opgericht in 2022.  De stichting heeft als doelstelling de afzonderlijke collectes te vervangen door één gezamenlijke jaarlijkse collecte voor alle fondsen tegelijk. De jaarlijkse collecte is voor de komende jaren (vanaf 2023) vastgelegd in de 2e week van April (voorheen de Hartweek)  de stichting GDW Geffen is op dit moment (2022 ) een samenwerking aangegaan met 10 fondsen met CBF-keurmerk. Een punt van zorg blijft onze grote groep vrijwilligers die nodig zijn om onze missie te realiseren. Wij merken dat het moeite kost om jonge mensen aan te trekken, waardoor de komende jaren mogelijk continuïteitsproblemen zouden kunnen ontstaan.

 

Visie en doelstelling

Visie:

Stichting GDW Geffen stelt zich een samenleving voor waarin burgers (en bedrijven) samen met respect, interesse, solidariteit en betrokkenheid zorg dragen voor een ander.

 

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van de aangesloten fondsen. De stichting zal de inwoners slechts één maal per jaar benaderen met het verzoek de deelnemende fondsen financieel te steunen in plaats van 10 keer per fonds apart, zoals in het verleden gebruikelijk was. Door de samenwerking van fondsen binnen de stichting kunnen de kosten voor het organiseren van de collecteweek zo beperkt mogelijk worden gehouden en kunnen alle huishoudens bereikt worden. De stichting heeft geen winstoogmerk, van de opbrengsten zal het merendeel  ten goede komen aan de fondsen. Een klein percentage zal gebruikt worden om jaarlijks terugkerende kosten ( denk aan drukwerk e.d. ) te financieren. Wij streven er naar deze kosten zo laag mogelijk te houden ( we vragen hiervoor ook subsidie aan bij de Gemeente Oss via De Dorpsraad Geffen)

 

Ambities
  1. In de komende vijf jaar willen wij het collecteren met contant geld verminderen. Hiervoor wordt vanaf het begin ook gebruikt gemaakt van betaling via een QR-code

  2.  In de komende vijf jaar willen we de doelstellingen van de deelnemende fondsen meer onder de aandacht brengen door deze uit te leggen aan collectanten en inwoners van Geffen. Onze aandacht zal hierin vooral uitgaan naar de jongeren. Dit doen we door: 1. Digitale betaling mogelijk te maken. (Via QR-code / aandacht op collectebrief)  Pr in te zetten om digitale betalingen onder de aandacht te brengen. 2. Het aanvragen van deelname bij de RABOBANK Clubkas Campagne. 3. Door actief PR in te zetten in de regio ( lokale bladen, FB en Instagram ed.) waardoor ook jongeren meer worden aangesproken.


Doelgroep

De inwoners (en bedrijven) van de gemeente Geffen zijn de doelgroep van de Stichting Goede Doelen Week Geffen

 

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden: Ingrid van Kreij (penningmeester), Miranda Verstegen (voorzitter), Astrid Bemelmans (secretaris). De stichting is gevestigd op het adres van de secretaris: - de Kouwe Noord 7 te Geffen. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87306913 en bij de Belastingdienst onder RSIN / fiscaal nummer 864261081

 

Financiën

Het geld voor realisatie van de collecteweek  wordt o.a. besteed aan: oprichtingskosten (KVK nummer) - printen van enveloppen en donatieformulieren - vlaggen - het onderhouden van de website - kosten van de bankrekening en stortingskosten. De bestuurders, werkgroepen, plaatselijke coördinatoren en collectanten werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen geldelijke beloning.

 

Jaarlijks zal er een financieel verslag, uiterlijk 2 maanden na de GWD, op onze website geplaatst worden.

 
Manier van werven

De Stichting Goede Doelen Week Geffen ontvangt geld d.m.v. de jaarlijkse collecteweek. De werving van geld gebeurt op de volgende manier: - De inwoners van Geffen krijgen huis aan huis een collectebrief in een envelop in de brievenbus,  en inwoners ontvangen, indien gewenst, extra informatie. Tijdens de collecteweek kunnen de burgers hun donatie doen d.m.v de ingevulde brief en contant geld in de envelop in te leveren bij een nader te bepalen locatie in Geffen, óf door rechtstreeks via een QR-code geld over te maken op de rekening van de door hen uitgekozen goede doelen.

 

 

Datum: 3 oktober 2022

 

 

In 2024 gaan we collecteren voor:

prinses-beatrix-spierfonds.png

  jantje-beton.png

  

  

longfonds.png

nederlandse-brandwonden-stichting.png

hartstichting.png

nierstichting.png

Deze website wil gebruik maken van cookies.